1 Địa chỉ:  254 phố Xã Đàn quận Đống Đa thành phố Hà Nội
2 Hotline: 0829254254